[แปล-เศร้า Translate] P!nk – What About Us

We are searchlights, we can see in the dark
เราเป็นแสงไฟส่อง ซึ่งเรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ในที่มืด
We are rockets, pointed up at the stars
เราเป็นดอกไม้ไฟที่จะจุดขึ้นไปสู่ดวงดาว
We are billions of beautiful hearts
เราเป็นหลายๆ ล้านหัวใจที่สวยงาม
And you sold us down the river too far
และคุณก็ได้หักหลังพวกเรา

What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the times you said you had the answers?
แล้วไหนคือทุกครั้งที่คุณพูดว่าคุณมีคำตอบอยู่แล้ว
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the broken happy ever afters
แล้วความสุขทั้งหมดก็แตกสลายไปหลังจากนี้หรือ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the plans that ended in disaster?
แล้วไหนแผนทั้งหมดที่ต้องจบด้วยการพังทลาย
What about love? What about trust?
แล้วความรักล่ะ แล้วความเชื่อใจต่างๆ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

We are problems that want to be solved
เรามีปัญหาหลายอย่างที่อยากจะได้รับการแก้ไข
We are children that need to be loved
เราเป็นเด็กๆ ที่ต้องการที่จะถูกรัก
We were willing, we came when you called
เราพร้อมนะ เราจะมาหาเมื่อคุณได้เรียก
But man you fooled us, enough is enough
แต่คนนั้น คุณได้หลอกเรา พอแล้วนะ

What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the times you said you had the answers?
แล้วไหนคือทุกครั้งที่คุณพูดว่าคุณมีคำตอบอยู่แล้ว
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the broken happy ever afters?
แล้วความสุขทั้งหมดก็แตกสลายไปหลังจากนี้หรือ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the plans that ended in disaster?
แล้วไหนแผนทั้งหมดที่ต้องจบด้วยการพังทลาย
What about love? What about trust?
แล้วความรักล่ะ แล้วความเชื่อใจต่างๆ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the plans that ended in disaster?
แล้วไหนแผนทั้งหมดที่ต้องจบด้วยการพังทลาย
What about love? What about trust?
แล้วความรักล่ะ แล้วความเชื่อใจต่างๆ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

Sticks and stones they may break these bones
แม้จะมั่นคงและยึดไว้ พวกเขาก็อาจจะทำลายสิ่งเหล่านี้
But then I’ll be ready, are you ready?
แต่แล้วเราจะพร้อม แล้วคุณพร้อมไหม
It’s the start of us, waking up, come on
มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรา ตื่นขึ้นมา มาเถอะ
Are you ready? I’ll be ready
คุณพร้อมไหม เราจะเตรียมตัวให้พร้อม
I don’t want control, I want to let go
เราไม่อยากจะควบคุมสิ่งใด เราอยากจะปล่อยไป
Are you ready? I’ll be ready
คุณพร้อมไหม เราจะเตรียมตัวให้พร้อม
Cause now it’s time to let them know
เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเขาควรรู้ไว้
We are ready
ว่าพวกเราพร้อมแล้ว

What about…
แล้วพวกเราล่ะ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the times you said you had the answers?
แล้วไหนคือทุกครั้งที่คุณพูดว่าคุณมีคำตอบอยู่แล้ว
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the broken happy ever afters?
แล้วความสุขทั้งหมดก็แตกสลายไปหลังจากนี้หรือ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about all the plans that ended in disaster?
แล้วไหนแผนทั้งหมดที่ต้องจบด้วยการพังทลาย
What about love? What about trust?
แล้วความรักล่ะ แล้วความเชื่อใจต่างๆ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ
What about us?
แล้วพวกเราล่ะ

Advertisements
หมวดหมู่:

ทิ้งคอมเม้นของคุณไว้ตรงนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s